Kurserne

Det kræver ingen specielle forudsætninger at
deltage i undervisningen. Allerede i kursus I får du
en bred orientering om terminologien, ligeledes får
du en introduktion til menneskets fysiske og sjælelige/åndelige planer, samt den jordiske og kosmiske relation.
Der er 6 ugekurser, der alle finder sted forår og sommer, hvor du år efter år bliver ført dybere ind i den esoteriske filosofis discipliner.

De 6 ugekurser er udviklet af den engelske helbreder Ronald P. Beesley.
I 1973 valgte og overdrog Ronald P. Beesley alle rettigheder til undervisningsmateriale og litteratur til en kvindelig læge og forsker, som etablerede den danske gruppe.
På baggrund af Ronald P. Beesleys arbejde er der indtil videre udviklet yderligere fire ugekurser, som bygger på emner, der er ønsket af kursisterne, samt forskellige spændende week-end kurser.