Få mennesker er bevidst søgende

De fleste oplever situationer og hændelser i
livet, hvor en forandring kan bevirke, at vi
stopper op og overvejer meningen med selve
livet. Det er her, vi som mennesker bliver
bevidst søgende.
I indeværende tidsepoke er denne
bevidsthedsudvikling vigtig, måske mere en
nogen sinde, fordi vi med vores teknologiske
udvikling er i stand til at udrydde
menneskeheden og alt liv på planeten. Derfor
må vi som intelligente væsner begynde at
tage ansvar for os selv, og for det, der er os
betroet.
Det værktøj, de ældgamle civilisationer
anvendte, var først og fremmest den
menneskelige intelligens, den sunde fornuft
iblandet nysgerrighed og længslen efter at
lære - at forstå årsag og virkning - at udforske
det ukendte, hvilket danner kernen i den
esoteriske filosofi
- det vil sige den tidløse visdom.
Hent brochure


Webmaster: Torben Gregersen
@: torben.gregersen@outlook.dk