Den esoteriske filosofi

Den esoteriske filosofi, hvor ordet esoterisk i sin oprindelige
betydning ikke betyder noget, der er hemmeligt eller skjult,
men ganske enkelt det, som er uudforsket -det som er i fremtiden.
Den esoteriske filosofi forbinder således menneskets egenskaber og skæbne, der udtrykkes gennem vore handlinger, følelser og tanker i harmoni med planeternes og stjernernes bevægelser gennem universet, de matematiske og astronomiske love.
For ikke at glemme denne viden blev disse discipliner udtrykt i templernes geometriske konstruktioner, fra Ægypten til Mexico, til Kina, til Europa, forenet med skønheden fra kunstens disciplin.
Således omhandler den esoteriske filosofi alle livets facetter fra fødsel til død og hinsides døden, f. eks var de gamle ægyptere mere optaget af opstandelsens processer og principper og livet efter døden, end selve livet, reinkarnations-princippet.

Den esoteriske filosofi beskæftiger sig således med mennesket, med kosmos og de love, som er involveret i livets processer
- aktion og reaktion, sorg og glæde, sundhed og sygdom, det gode og det onde osv.
Er vi dualistiske væsner? Er vi et fysisk og åndeligt væsen?
Skyldes vores utilfredshed, magt-
begær, krige osv. en konflikt mellem en højere og lavere bevidsthed? Hvad er det, som udtrykker vor længsel efter det ukendte, måske en bedre verden?
Hvis blot et af disse spørgsmål har vakt din nysgerrighed, eller du leder efter andre værdier i dit liv eller bare vil lære om den ældgamle visdom
- så kom på kursus!